ไทย | English

 

หน้าแรก | ลูกค้าของเรา | ติดต่อเรา     

บริการแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย โดยนักแปลมืออาชีพ

บริษัท ควอลิเจนซ์ เซอร์วิส จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย โดยให้บริการแก่ธุรกิจในระดับนานาชาติมาตั้งแต่ปี 2543 เราเป็นผู้ให้บริการทางด้านภาษาแบบครบวงจรเพียงแห่งเดียวของเมืองไทย

บริการของเราได้ช่วยให้ธุรกิจในระดับนานาชาติหลายแห่งสามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินการในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมแปลเอกสารของเราให้บริการแปลเอกสารและสื่อต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย โดยควอลิเจนซ์มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในงานแปลเอกสารประเภท:

  • เอกสารทางด้านวิชาการ/เทคนิค
  • คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  • เอกสารทางธุรกิจ จดหมายข่าว รายงานประจำปี เอกสารประชาสัมพันธ์
  • คู่มือพนักงาน เอกสารการอบรมทางด้าน HR
  • ข้อบังคับของบริษัท, หนังสือบริคณห์สนธิ และเอกสารประกอบการจดทะเบียนบริษัท
  • Software Localization
  • แปลเว็บไซต์

ทีมแปลเอกสารของควอลิเจนซ์ทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจเอกสารต้นฉบับได้ถูกต้อง และร่วมกันขัดเกลางานแปลเพื่อให้ได้เนื้อความถูกต้องตรงกับต้นฉบับที่สุด ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าเอกสารของท่านจะได้รับการแปลโดยใช้ภาษาธรรมชาติซึ่งต่างจากการแปลโดยใช้เครื่อง  

ควอลิเจนซ์สามารถแปลจากต้นฉบับทั้งที่อยู่ในรูปของกระดาษหรือไฟล์คอมพิวเตอร์ เช่น HTML, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, PDF หรือ InDesign

หากท่านกำลังมองหาบริการทางด้านภาษาเพื่อรองรับขั้นตอนการปฏิบัติงานทางธุรกิจของท่าน กรุณาติดต่อ ควอลิเจนซ์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2733-8693 หรือทางอีเมล์ที่  info@qualigenz.com

[Home] [Technical] [Business] [Legal] [HR] [Website] [Our Clients] [Contact Us]

บริษัท ควอลิเจนซ์ เซอร์วิส จำกัด
187/64 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร: 0-2733-8693   แฟกซ์: 0-2733-8694
ติดต่อทางอีเมล์: info@qualigenz.com