ไทย | English

 

หน้าแรก | ลูกค้าของเรา | ติดต่อเรา     

บริการแปลเอกสารทางด้านธุรกิจ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจข้ามชาติหลายแห่งอาจจะมอบหมายงานแปลเอกสารบางอย่างให้แก่พนักงานในบริษัท แต่สำหรับเอกสารที่สำคัญบางอย่าง การใช้บริการแปลเอกสารจากนักแปลมืออาชีพอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 

ควอลิเจนซ์ให้บริการแปลเอกสารทางธุรกิจหลายประเภทให้แก่ธุรกิจระหว่างประเทศหลายแห่ง ควอลิเจนซ์ได้สั่งสมชื่อเสียงในด้านบริการแปลเอกสารมาเป็นเวลานานด้วยการยึดมั่นในคุณภาพของบริการของเรา และด้วยทีมงานแปลเอกสารที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ควอลิเจนซ์เป็นบริการเพียงหนึ่งเดียวที่จะเพิ่มคุณค่าในบริการที่ท่านคาดว่าจะได้รับจากบริการแปลเอกสารทั่วไป

เอกสารที่ควอลิเจนซ์สามารถช่วยท่านได้:

  • รายงานประจำปี
  • รายงานทางการเงิน
  • ประวัติของธุรกิจ (Business Profile)
  • เอกสารนำเสนอทางด้านธุรกิจ (Business Presentation)
  • เอกสารประกวดราคา/เอกสารเสนอราคา (Bidding Document)
  • จดหมายแสดงเจตจำนง (Letter of Intent)
  • จดหมายโต้ตอบ (Correspondence)
  • รายงานการประชุม

ติดต่อควอลิเจนซ์ได้ที่หมายเลข 02-733-8693 หรือ info@qualigenz.com

 

[Home] [Technical] [Business] [Legal] [HR] [Website] [Our Clients] [Contact Us]

บริษัท ควอลิเจนซ์ เซอร์วิส จำกัด
187/64 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทร: 0-2733-8693   แฟกซ์: 0-2733-8694
ติดต่อทางอีเมล์: info@qualigenz.com